Kreator dokumentacji GHP/GMP – Gastronomia

200,00  (+23% VAT)

  • Kreator dokumentacji GHP/GMP dla małej gastronomii
  • Procedura alergenów GRATIS
  • Do samodzielnej konfiguracji w ok. 10 min.
  • Dokumentacja do pobrania natychmiast (PDF)
  Uwaga: Podana cena dotyczy tylko typów placówek wymienionych w opisie poniżej. W pozostałych przypadkach prosimy o kontakt pod numerem 512 225 206
Wybierz liczbę licencji

Opis

  • Dostęp do interaktywnego kreatora dokumentacji GHP/GMP – do samodzielnej konfiguracji, który umożliwia wygenerowanie w ok. 10 minut kompletu procedur i instrukcji GHP/GMP dostosowanych do profilu danej placówki.
  • Procedura alergenów z wykazem dla klientów i kolorową planszą – GRATIS.
  • Dokumentacja zawiera minimum sanitarne – GHP/GMP (dobre praktyki).
  • Przeznaczona dla placówek małej gastronomii nie prowadzących własnej produkcji żywności, tylko sprzedających gotowe produkty, trwałe mikrobiologicznie i opakowane przez producenta.
  • Konsultacja telefoniczna tylko w zakresie obsługi kreatora.
  • Termin realizacji: kreator zostanie udostępniony w ciągu 2 dni roboczych po zakupie.
  • Brak gwarancji na poprawność samodzielnie skonfigurowanej dokumentacji, np. w przypadku kontroli Sanepidu.
Uwaga:
Dokumentacja nie zawiera analizy zagrożeń, wyznaczonych punktów krytycznych CCP, punktów kontrolnych CP oraz diagramów procesów technologicznych. Należy pamiętać, że dobre praktyki GHP/GMP są tylko częścią HACCP i powinny wynikać z wykonanej wcześniej analizy zagrożeń. Przy prawidłowo przeprowadzonej kontroli SANEPIDU zostaniesz poproszony o całą Księgę HACCP/GHP/GMP i certyfikaty z aktualnych szkoleń w tym zakresie.
Przy zakupie – w FORMULARZU ZAMÓWIENIA prosimy krótko opisać rodzaj prowadzonej działalności – na tej podstawie przydzielimy wstępnie dostosowany do specyfiki placówki kreator dokumentacji.

 

Czym jest księga GMP/GHP?

Księga GMP i GHP jest częścią systemu HACCP wymaganego w miejscach, gdzie produkowana, przetwarzana lub sprzedawana jest żywność. Tworząc system HACCP, konieczne jest wdrożenie GMP, czyli Dobrej Praktyki Produkcyjnej oraz GHP, czyli Dobrej Praktyki Higienicznej. Definicje dla tych dwóch terminów znajdziemy w Ustawie z 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. poz. 594). Według niej GHP są to podejmowane działania i warunki higieniczne – spełniane i kontrolowane na wszystkich etapach obrotu i produkcji, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa żywności. Z kolei GMP to warunki i działania podejmowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji żywności, w zgodzie z jej przeznaczeniem. Należy wiedzieć, że GHP i GMP to zbiory zasad, procedur, zapisów oraz kart kontroli, które informują o tym, w jaki sposób działa dany zakład produkcji czy punkt gastronomiczny.

Kto musi wdrożyć GMP i GHP?

GMP i GHP to księgi, które są obowiązkowe dla każdego miejsca, w którym dochodzi do przetwarzania żywności. Są to zakłady produkcji, lokale gastronomiczne czy kawiarnie. Jest to dokumentacja wymagana przez Sanepid, dlatego jest obowiązkowa. Konieczne jest jej odpowiednie dopracowanie, aby korzystanie z księgi było łatwe i w pełni zrozumiałe. W końcu księga ta to nie tylko instrukcje i procedury postępowania, ale również karty kontroli, które muszą być na bieżąco wypełnianie przez pracowników. Nasz kreator dokumentacji GHP/GMP dla małej gastronomii pozwoli na szybkie i samodzielne skonfigurowanie księgi w kilkanaście minut, a także na jej pobranie natychmiast w pliku PDF. Są to tzw. dobre praktyki sanitarne, czyli spis procedur i instrukcji GHP/GMP dostosowanych do profilu danej placówki. Taki kreator to doskonała opcja na szybkie i dokładne stworzenie księgi, bez konieczności ponoszenia ogromnych kosztów czy wkładu pracy. W końcu, aby stworzyć taką księgę, trzeba posiadać wiedzę i doświadczenie oraz umieć ją odpowiednio uporządkować, aby była łatwa w korzystaniu i nie utrudniała prowadzonych prac.

Pamiętajmy o szkoleniach GMP/GHP!

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1), rozdziałem XII załącznika II, przedsiębiorca ma obowiązek zapewnić nadzór i szkolenia personelu, który pracuje na produkcji i przy obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny i stosowania zasad HACCP. Należy pamiętać o tym, aby przeszkolić każdego pracownika w tym zakresie, a w jego aktach osobowych umieścić zaświadczenia o odbyciu takich szkoleń. W przypadku każdorazowej zmiany procedury warto uaktualnić takie szkolenie. W naszej firmie oferujemy szkolenia online, które prowadzone są przez osoby kompetentne o ogromnej wiedzy. Dzięki temu nie ma obaw o skuteczność szkoleń. Są dostępne 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, a tuż po skończonym kursie można pobrać certyfikat ukończenia kursu. Dzięki temu można wykonać szkolenia tuż przed spodziewaną kontrolą sanepidu, szybko i w atrakcyjnej cenie.

Może spodoba się również…