Szkolenie HACCP certyfikat angielski

190,00  (zw VAT)

  • Szkolenie HACCP/GHP/GMP w praktyce
  • Dedykowane dla różnych branż
  • Certyfikat ukończenia – polski/angielski
Wybierz liczbę licencji uprawniających do korzystania ze szkolenia

Opis

Kurs ogólny w zakresie podstawowych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk przeznaczone dla osób pracujących w typach placówek wymienionych poniżej.

Szkolenie udostępniamy w ciągu 2 dni po zakupie

Przy zakupie prosimy podać oznaczenie szkolenia – w FORMULARZU ZAMÓWIENIA. Na tej podstawie przydzielimy szkolenie.

 

Szkolenie SS

 

„HACCP/GHP/GMP Start – w sektorze spożywczym.

 

Kurs podstawowy w zakresie podstawowych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w sektorze żywnościowym. Jest to szkolenie podstawowe, skierowane do osób pracujących w sektorze żywnościowym.

Szkolenie SKH

„HACCP/GHP/GMP w praktyce – obrót żywnością: sklepy, kioski, hurtownie spożywcze” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w obrocie żywnością. Jest to szkolenie podstawowe, skierowane do osób pracujących w obrocie żywnością czyli w takich miejscach jak na przykład: sklepy, kioski, hurtownie spożywcze i tym podobne.
Szkolenie ZZZ „HACCP/GHP/GMP w praktyce – żywienie zbiorowe zamknięte” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym zamkniętym. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego zamkniętego, czyli w takich placówkach jak na przykład: przedszkola, szkoły, domy spokojnej starości, domy dziecka, ośrodki wypoczynkowe, sanatoria i tym podobne.
Szkolenie ZZO

 

„HACCP/GHP/GMP w praktyce – żywienie zbiorowe otwarte” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym otwartym. Jest to szkolenie podstawowe, skierowane do osób pracujących w zakładach żywienia zbiorowego otwartego, czyli w takich miejscach jak na przykład: restauracje, bary, puby i tym podobne.
Szkolenie ZZOSO „HACCP/GHP/GMP w praktyce – żywienie zbioroweotwarte – restauracje, bary oferujące sushi.” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w żywieniu zbiorowym otwartym – w restauracjach i barach oferujących sushi.
Szkolenie PCK

 

„HACCP/GHP/GMP w praktyce – w piekarni, cukierni, kawiarni” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w piekarniach, ciastkarniach etc. Szkolenie skierowane jest do osób pracujących przy produkcji pieczywa, ciastek, prowadzących cukiernie, małe kawiarnie.
Szkolenie HOW

 

„HACCP/GHP/GMP w praktyce – hurtownie owoców i warzyw” Kurs podstawowy w zakresie praktycznych aspektów wdrażania zasad systemu bezpieczeństwa żywności, zasad systemu HACCP i dobrych praktyk w hurtowniach owoców i warzyw.  Jest to szkolenie podstawowe, skierowane do osób pracujących w obrocie żywnością czyli w takich miejscach jak na przykład: hurtownie owoców i warzyw.