HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Dokumentacja

Dokumentacja

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wdrożenie zasad systemu HACCP musi być poparte stosowną dokumentacją. Dokumentacja HACCP zapewnia:

Dokumentacja HACCP zapewnia:

Stały dostęp do realizowanych do tej pory działań w ramach zapewniania bezpieczeństwa żywności

Możliwość oceny ewentualnych zagrożeń

Monitoring działań kontrolnych

Prowadzenie działań korygujących ewentualne nieprawidłowości funkcjonowania systemu

Nasza firma zajmuje się opracowaniem dokumentacji norm HACCP oraz ISO.

Stworzyliśmy wygodne rozwiązanie dla przedsiębiorców w postaci dokumentacji HACCP dostępnej w trybie online. Proponowane przez nas rozwiązanie online daje możliwość przygotowania uproszczonej dokumentacji HACCP dostosowanej do specyfiki przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm. Specjalnie zaprojektowany do tego celu kreator umożliwia samodzielne przygotowanie dedykowanej dokumentacji, co przekłada się na niższe koszty i krótszy czas opracowania wymaganych instrukcji i procedur.

Jak to działa?

Zarejestruj się

Zarejestruj się, aby wygenerować niezbędną dokumentację

Zarejestruj się

Co ci to daje?

Wypełniasz obowiązek posiadania dokumentacji HACCP wynikający z prawodawstwa żywnościowego

Oszczędzasz czas i pieniądze

Otrzymujesz profesjonalną dokumentację dostosowaną do specyfikacji Twojej placówki

Dlaczego z nami?

Przygotowanie dokumentacji Online jest proste, szybkie i tanie

Możesz wygenerować kompletną, indywidualną dokumentację samodzielnie nie mając przygotowania merytorycznego

Zapewniamy pełne wparcie oraz konsultacje podczas konfiguracji dokumentacji

Dokumentacja GHP/GMP/HACCP

Prawo żywnościowe wymaga opracowania i wdrożenia dwóch głównych elementów systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności tj. planu HACCP oraz programów warunków wstępnych (GHP/GMP). W efekcie powstaje Księga Bezpieczeństwa Żywności będąca między innymi zbiorem procedur GHP/GMP w postaci Księgi Dobrych Praktyk i zbiorem procedur dotyczących wyznaczonych CCP w postaci Księgi HACCP.

Za pomocą interaktywnego kreatora można otrzymać wymaganą prawem żywnościowym indywidualną dostosowaną dla danej firmy, placówki dokumentację dla następujących branż:

Dokumentacja ZZO – Dokumentacja HACCP/GHP/GMP dla żywienia zbiorowego otwartego np. dla gastronomi etc.

Dokumentacja ZZOSO – Dokumentacja HACCP/GHP/GMP dla żywienia zbiorowego otwartego – barów, restauracji oferujących sushi.

Dokumentacja ZZZ – Dokumentacja HACCP/GHP/GMP dla żywienia zbiorowego zamkniętego np. dla szkół, przedszkoli, domów opieki społecznej etc.

Dokumentacja SKH – Dokumentacja HACCP/GHP/GMP dla obrotu żywnością np. dla sklepów, kiosków i hurtowni spożywczych.

Dokumentacja PCK – Dokumentacja HACCP/GHP/GMP dla piekarni, cukierni, kawiarni, lodziarni.

Instrukcje i procedury GHP/GMP

Szkolenia HACCP online, dokumentacja, instrukcja dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej, procedury GHP/GMP – wszystko w jednym miejscu, bez opuszczania Państwa firmy. Instrukcja dobrej praktyki higienicznej i produkcyjnej jest niezbędnym elementem obowiązującego systemu HACCP. Wszystkie podmioty prowadzące jakąkolwiek działalność związaną ze sprzedażą, obrotem czy produkcją artykułów spożywczych muszą posiadać wdrożony i funkcjonujący system HACCP. Dlatego, aby ułatwić Państwu pracę, oprócz szkoleń i internetowego kreatora dokumentacji, proponujemy zakup instrukcji dotyczących Dobrych Praktyk GHP/GMP, w zależności od potrzeb, w formacie PDF. To u nas zdobędą Państwo wiedzę i dokumentację online. Pozwala to Państwu na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu, tak cennych w zabieganym dniu pracy. Dostęp do wszystkich szkoleń i dokumentacji na Państwa życzenie, 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Współpracujemy między innymi ze sklepami, hurtowniami, szkołami.

Legionella

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn.29.03.07 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, od 1.01.2008 należy badać ciepłą wodę użytkową w budynkach zamieszkania zbiorowego w kierunku Legionella (np. w hotelach, spa, ośrodkach wczasowych, domach opieki społecznej etc.). Za właściwą eksploatację i konserwacje sieci wodociągowej odpowiedzialny jest właściciel budynku. Wszystkie prowadzone prace konserwacyjne jak też odczyty regularnie wykonywanych pomiarów temperatury wody zarówno zimnej jak i ciepłej powinny być zapisywane w protokołach kontroli. W tym celu należy utworzyć stosowną dokumentację.

Za pomocą interaktywnego kreatora można otrzymać wymaganą dokumentację.

DOK LEG – Dokumentacja Legionella – Zarządzanie urządzeniami i instalacjami wodnymi pod kątem zagrożenia bakteriami Legionella. np. dla hoteli, ośrodków SPA, domów opieki społecznej etc.

HACCP i Sanepid

Sanepid podczas swoich kontroli sprawdza wiele aspektów prowadzonej działalności, w tym także wymaga przedstawienia rzetelnie prowadzonej i przejrzystej dokumentacji HACCP. Jeżeli więc zajmujesz się produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu, to Sanepid na pewno sprawdzi podczas każdej zapowiedzianej kontroli czy prowadzisz księgę HACCP. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP, a co za tym idzie, także i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji z nim związanej, reguluje bowiem Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku. Rolą Sanepidu zaś, jest sprawdzenie, czy w danym przedsiębiorstwie, czy to produkcyjnym, handlowym, czy też gastronomiczno – usługowym przestrzegane są standardy i normy HACCP, tak aby żywność nie powodowała uszczerbku na zdrowiu zarówno konsumentów, jak i pracowników firmy. Dokumentacja HACCP powinna zawierać opisane każde działanie na rzecz stanu produkowanej żywności, np. codzienne monitorowanie dat przydatności do spożycia, temperatury w urządzeniach i pomieszczeniach chłodzących, czy zapis reparacji wszelkich usterek związanych np. z brakiem energii elektrycznej.

Profesjonalna dokumentacja HACCP

Sanepid podczas swoich kontroli sprawdza wiele aspektów prowadzonej działalności, w tym także wymaga przedstawienia rzetelnie prowadzonej i przejrzystej dokumentacji HACCP. Jeżeli więc zajmujesz się produkcją i wprowadzaniem żywności do obrotu, to Sanepid na pewno sprawdzi podczas każdej zapowiedzianej kontroli czy prowadzisz księgę HACCP. Obowiązek posiadania wdrożonego systemu HACCP, a co za tym idzie, także i prowadzenia odpowiedniej dokumentacji z nim związanej, reguluje bowiem Ustawa o Bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 roku. Rolą Sanepidu zaś, jest sprawdzenie, czy w danym przedsiębiorstwie, czy to produkcyjnym, handlowym, czy też gastronomiczno – usługowym przestrzegane są standardy i normy HACCP, tak aby żywność nie powodowała uszczerbku na zdrowiu zarówno konsumentów, jak i pracowników firmy. Dokumentacja HACCP powinna zawierać opisane każde działanie na rzecz stanu produkowanej żywności, np. codzienne monitorowanie dat przydatności do spożycia, temperatury w urządzeniach i pomieszczeniach chłodzących, czy zapis reparacji wszelkich usterek związanych np. z brakiem energii elektrycznej.

Scroll to Top