HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Oferta

Szkolenia

Korzystając z naszych szkoleń HACCP uczestnicy dowiedzą się między innymi o:

Współcześnie wykorzystywanych metodach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Wytycznych formalnych i prawnych w zakresie norm bezpieczeństwa żywności

Sposobnie planowania audytów wewnętrznych, a także metodach ich przeprowadzania

Skutecznych metodach tworzenia raportów pokontrolnych

Dokumentacja

Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz Rozporządzeniem 852/2004 w sprawie higieny środków spożywczych, wdrożenie zasad systemu HACCP musi być poparte stosowną dokumentacją. Dokumentacja HACCP zapewnia:

Stały dostęp do realizowanych do tej pory działań w ramach zapewniania bezpieczeństwa żywności

Możliwość oceny ewentualnych zagrożeń

Monitoring działań kontrolnych

Prowadzenie działań korygujących ewentualne nieprawidłowości funkcjonowania systemu

Nadzór

Zapewniamy stały nadzór nad systemem, konsultacje, doradztwo w zakresie praktycznych aspektów przestrzegania zasad systemu.

Weryfikacja systemu HACCP, sprawdzenie dokumentacji, przestrzegania procedur oraz certyfikatów ze szkoleń, audyt przed certyfikacją.

Kontrola wybranych placówek, sprawdzenie przestrzegania procedur i sporządzanie raportów z określeniem obszarów do poprawy, przygotowanie firmy i dokumentacji do kontroli oraz certyfikacji, audyt dostawcy.

Możliwość wykonania na miejscu szybkich testów mikrobiologicznych lub pobrania próbek do badań laboratoryjnych.

Audyt systemu HACCP
Scroll to Top