HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Czym w branży spożywczej różni się HACCP od ISO 22000?

W branży spożywczej bezpieczeństwo żywności jest priorytetem. Dwa kluczowe systemy, które pomagają w zarządzaniu tym aspektem, to HACCP i norma ISO 22000. Choć oba mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności, różnią się w wielu aspektach. Ale jak dokładnie ISO 22000 a HACCP się różnią? I który z nich lepiej pasuje do Twojej firmy? Czy mogą one działać razem? W tym artykule przyjrzymy się bliżej obu systemom, aby pomóc Ci zrozumieć ich kluczowe różnice i podobieństwa.

Czym jest HACCP i ISO 22000 i jakie są kluczowe różnice między nimi?

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) to system zarządzania bezpieczeństwem żywności, który skupia się na identyfikacji i kontrolowaniu potencjalnych zagrożeń. Wykorzystuje punkty krytyczne kontroli (CCP), aby zapewnić, że zagrożenia są odpowiednio wykrywane. Z kolei norma ISO 22000 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem żywności, który obejmuje wszystkie aspekty łańcucha dostaw żywności, od producenta po konsumenta. Podczas gdy HACCP koncentruje się na bezpośrednim zarządzaniu zagrożeniami w procesie produkcji, norma ISO 22000 ma szersze podejście, obejmujące cały system zarządzania, w tym komunikację, systemy zarządzania jakością i środowiskowego, a także ocenę ryzyka. Dlatego ISO 22000 a HACCP różnią się w swoim zakresie i podejściu, ale oba mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Jednak HACCP a ISO 22000 mogą działać razem, tworząc silny, zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem żywności.

Jak HACCP wpisuje się w normę ISO 22000?

Chociaż ISO 22000 i HACCP są dwoma odrębnymi systemami zarządzania bezpieczeństwem żywności, HACCP jest integralną częścią normy ISO 22000. Zasady HACCP stanowią rdzeń ISO 22000, które jest zorientowane na cały łańcuch dostaw żywności. Konkretnie, norma ISO 22000 wymaga wdrożenia systemu zarządzania opartego na HACCP. Oznacza to, że organizacje muszą zidentyfikować i kontrolować zagrożenia związane z bezpieczeństwem żywności na wszystkich etapach produkcji, zgodnie z zasadami HACCP. Dodatkowo, ISO 22000 wprowadza szersze wymagania dotyczące systemów zarządzania, które obejmują komunikację, dokumentację i ciągłe doskonalenie. To oznacza, że HACCP nie tylko jest integralnym elementem ISO 22000, ale że ISO 22000 a HACCP są w rzeczywistości do pewnego stopnia komplementarne.

Czy warto stosować oba systemy jednocześnie? Jakie są korzyści?

Stosowanie zarówno HACCP, jak i ISO 22000 w organizacji może przynieść wiele korzyści. Choć każdy z systemów ma swoje unikalne cechy, ich połączenie może tworzyć mocny, wszechstronny system zarządzania bezpieczeństwem żywności. HACCP skupia się na identyfikacji i kontroli zagrożeń bezpieczeństwa żywności w procesie produkcji. Dzięki temu, producenci są w stanie skutecznie zarządzać ryzykiem i zapobiegać potencjalnym problemom z bezpieczeństwem żywności na wczesnym etapie. Z drugiej strony, ISO 22000 obejmuje szersze aspekty zarządzania bezpieczeństwem żywności, łącznie z zaangażowaniem zarządzania, zasobami ludzkimi, infrastrukturą, planowaniem, procedurami, praktykami operacyjnymi i pomiarowymi. Stosując oba systemy, firmy mogą skorzystać z silnego systemu HACCP, jednocześnie korzystając z dodatkowych korzyści wynikających z zastosowania normy ISO 22000, takich jak lepsza komunikacja, poprawa ciągła i zintegrowane podejście do zarządzania bezpieczeństwem żywności. Wprowadzenie obu systemów może również przynieść korzyści w zakresie wiarygodności i zaufania ze strony klientów i audytorów, ponieważ oba te standardy są uznawane na całym świecie.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top