HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

HACCP a SARS-CoV-2 – cz.1

HACCP/GHP/GMP kluczem do zminimalizowania ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 w stołówkach, restauracjach, sklepach, hurtowniach zakładach spożywczych.

Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej korona-rzeczywistości. Lepiej zapobiegać niż leczyć to motto systemu HACCP. Z właściwie funkcjonującym systemem bezpieczeństwa żywności  HACCP/GHP/GMP możemy zminimalizować ryzyko zakażenia potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również SARS- CoV-2, tj. koronawirusa, który spowodował obecnie trwającą pandemię.

Według zaleceń światowych organizacji, ministerialnych i służb nadzoru; Rady Ministrów, WHO , GIS , MEN , Ministerstwa Rozwoju , należy stosować standardowe praktyki w celu zredukowania transmisji chorób, które obejmują:

  • Właściwą higienę rąk
  • Higienę kasłania/kichania
  • Zasady bezpieczeństwa żywności HACCP (po weryfikacji pod kątem pandemii)
  • Ograniczenie przez pracowników bliskiego kontaktu z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego (w tym kichanie, kaszel)
  • Osoby chore wykazujące ww. objawy nie mogą pracować w zakładach spożywczych.
  • Dobre praktyki higieniczne (GHP)

Zgodnie z zasadami systemu HACCP należy w sytuacji zaistnienia nowego czynnika zagrożenia mikrobiologicznego w tym przypadku jest to wirus SARS-CoV-2 dokonać weryfikacji systemu HACCP w tym dobrych praktyk higienicznych, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń i stworzyć dodatkowe procedury, instrukcje oraz zapisy oraz przeszkolić personel w tym zakresie.

Nasi klienci w ramach zakupu Pakietów : Start, Premium i VIP otrzymują od nas bezpłatnie wsparcie w tym zakresie w ramach dodatkowego Pakietu KORONA obejmującego dodatkową prezentację i procedury, instrukcje niezbędne na czas pandemii.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top