HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

HACCP a SARS-CoV-2 – cz.2

HACCP/GHP/GMP kluczem do zminimalizowania ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 w stołówkach, restauracjach, sklepach, hurtowniach zakładach spożywczych.

W czasach pandemii kluczowe jest aby  zarówno producenci żywności jak również sklepy, hurtownie: przypominały pracownikom w formie szkoleń np. szkoleń Online zasady systemu HACCP w tym GHP tj. zasad higieny osobistej, mycia rąk, obowiązku informowania o złym stanie zdrowia, nie tylko osobom mającym bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracownikom biurowym, kierowcom, dostawcom, współpracującym rolnikom, serwisantom etc. tak aby nie sparaliżować funkcjonowania firmy.  

Firmy w sytuacji pandemii są zobowiązane do wzmożenia nadzoru reżimu sanitarnego w tym przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników zgodnie z wytycznymi światowych organizacji, ministerialnych i służb nadzoru; Rady Ministrów, WHO , GIS , MEN , Ministerstwa Rozwoju .

Działania powinny być odpowiednio udokumentowane na wypadek powstania ogniska zakażeń.  Należy przeanalizować wewnętrzne procedury czyszczenia i dezynfekcji powierzchni roboczych, podłóg, maszyn nie tylko w części produkcyjnej ale  również w jadalniach, salach restauracyjnych, salach sprzedażowych, sklepach czyli tam gdzie konsumenci, klienci są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia (np. w sklepie powinny być dezynfekowane koszyki sklepowe zwłaszcza rączki, kasy, taśmy przy kasach, poręcze, uchwyty lodówek, w salach konsumpcyjnych: klamki, stoliki, krzesła, poręcze etc. zwiększyć częstotliwość wykonywanych zabiegów.

Dodatkowo trzeba wprowadzić procedury zarządzania kryzysowego na wypadek podejrzenia zakażenia wśród pracowników, kontaktu z osobami zarażonymi spoza firmy, konsumentami, etc.

Zgodnie z zasadami systemu HACCP należy w sytuacji zaistnienia nowego czynnika zagrożenia mikrobiologicznego w tym przypadku jest to wirus SARS-CoV-2 dokonać weryfikacji systemu HACCP w tym dobrych praktyk higienicznych, aby wyeliminować ewentualne luki lub możliwe ścieżki zanieczyszczeń i stworzyć dodatkowe procedury, instrukcje oraz zapisy, a także przeszkolić personel w tym zakresie.

Nasi klienci w ramach zakupu Pakietów : Start, Premium i VIP otrzymują od nas bezpłatnie wsparcie w tym zakresie w ramach dodatkowego Pakietu KORONA obejmującego dodatkową prezentację i procedury, instrukcje niezbędne na czas pandemii.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top