HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Jak zrobić recepturę do Księgi HACCP?

Współczesne zaplecze kuchenne, czy to w restauracji, stołówce czy hotelu, musi przestrzegać pewnych restrykcyjnych zasad i norm. Bezpieczeństwo żywności, które gwarantujemy naszym gościom, jest absolutnym priorytetem. W tym kontekście, kluczowe staje się opracowanie odpowiednich receptur potraw HACCP, które pozwolą na utrzymanie najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Jak stworzyć taką recepturę? Czego potrzebujecie do jej opracowania? Jakie są wymogi księgi receptur HACCP? Wszystkiego dowiecie się w naszym artykule!

Kluczowe elementy receptury potrawy HACCP

HACCP, czyli Hazard Analysis and Critical Control Point, to międzynarodowy system zarządzania bezpieczeństwem żywności. Jest on kluczowy, ponieważ pomaga identyfikować i kontrolować ryzyko związane z produkcją żywności, zapewniając jej bezpieczeństwo. Przechodząc do kluczowych elementów receptury potrawy HACCP, na początku musimy zrozumieć, że nie jest to zwykła receptura kulinarna. Receptura w kontekście HACCP to dokument, który, oprócz składników i sposobu przygotowania potrawy, musi zawierać także informacje o potencjalnych zagrożeniach i sposobach ich kontroli. Pierwszym elementem receptury potraw HACCP jest opis składników wraz z ich dokładnymi ilościami. Wszystkie składniki powinny być dokładnie wymienione, wraz z ich dokładnymi ilościami. Kolejnym elementem jest szczegółowy opis procesu produkcji. Każdy krok przygotowania potrawy powinien być dokładnie opisany, wraz z informacjami o warunkach, w jakich powinien być przeprowadzany (temperatura, czas, itp.). Trzecim elementem jest identyfikacja potencjalnych zagrożeń, takich jak alergeny i substancje powodujące nietolerancje pokarmowe, które muszą być zaznaczone w recepturze. Czwartym, a zarazem najważniejszym elementem, jest ustalenie czy stosujemy przy produkcji potraw wyznaczone punkty krytyczne(CCP), które mają za zadanie skutecznie kontrolować zidentyfikowane zagrożenia podczas analizy zagrożeń. Cała ta receptura potrawy HACCP powinna być dokumentowana i przechowywana w księdze receptur HACCP, co umożliwi efektywne monitorowanie i zapewni ciągłość produkcji zgodnie z wymogami bezpieczeństwa żywności.

Najczęstsze błędy przy tworzeniu receptur i jak ich uniknąć

Tworzenie receptury potrawy HACCP bywa trudne i niekiedy popełniane są w tym procesie błędy. Pierwszym z nich jest nieprecyzyjne opisanie składników i procesu produkcji. Aby tego uniknąć, zawsze szczegółowo opisujcie wszystkie składniki i etapy przygotowania. Każdy składnik i krok jest ważny, nie pomijajcie niczego, nawet jeśli wydaje się oczywiste. Kolejnym błędem jest niedostateczna identyfikacja potencjalnych zagrożeń. Dokładna analiza każdego składnika i etapu produkcji jest kluczowa, aby nie przeoczyć żadnego zagrożenia. Każde, nawet mało prawdopodobne, powinno znaleźć odzwierciedlenie w recepturach potraw HACCP. Niezdefiniowanie lub złe zrozumienie punktów krytycznych (CCP) to trzeci często spotykany błąd. Punkt CCP to miejsce, gdzie możliwe jest efektywne kontrolowanie identyfikowanych zagrożeń. Kolejnym błędem jest niewłaściwe przechowywanie receptury potrawy HACCP. Wszystko powinno być odpowiednio zarchiwizowane w księdze receptur HACCP, aby zapewnić łatwy dostęp i monitorowanie procesu.

Audyt HACCP – jak prawidłowo przeprowadzić i na co zwrócić uwagę?

Audyt HACCP to systematyczny proces oceny, czy wszystkie zasady HACCP są przestrzegane. Pierwszym krokiem jest przejrzenie dokumentacji HACCP, w tym receptur potraw HACCP, aby sprawdzić, czy są one aktualne i kompleksowe. Następnie audytor powinien ocenić dobre praktyki produkcyjne i dobre praktyki higieniczne na miejscu. Podczas audytu warto zwrócić uwagę na punkty krytyczne (CCP), które są kluczowe dla kontroli zagrożeń. Pamiętajcie, że wyniki audytu powinny być dokumentowane i przechowywane w księdze HACCP i księdze receptur HACCP, co ułatwi przyszłe audyty i ciągłe doskonalenie systemu HACCP.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top