HACCP w dobie koronawirusa

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, a także WHO należy zweryfikować istniejący  system HACCP/GHP/GMP. Weryfikację trzeba przeprowadzić  pod kątem zagrożeń związanych z pandemią koronawirusa i opracować wewnętrzny plan zarządzania kryzysowego. Podmioty prowadzące działalność muszą  się  liczyć  z koniecznością zastosowania drastycznych środków ograniczających ryzyko zarażenia klientów bądź personelu koronawirusem. Z właściwie funkcjonującym systemem bezpieczeństwa żywności  HACCP/GHP/GMP możemy zminimalizować ryzyko zakażenia. Źródłem potencjalnie chorobotwórczych mikroorganizmów mogą być osoby mające kontakt z żywnością.

Do zadań prowadzącego zakład należy identyfikacja  możliwych zagrożeń i zastosowanie środków  zaradczych. Mając na uwadze obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa żywności wskazane jest aby  zarówno producenci żywności jak również sklepy, hurtownie:

  • Przypominały pracownikom poprzez szkolenia zasady GHP – higieny osobistej, mycia rąk.
  • Przestrzegają pracowników o obowiązku informowania o złym stanie zdrowia. Dotyczy to nie tylko osób mających bezpośredni kontakt z zakładem i żywnością, ale również pracowników biurowych, etc.
  • Wzmogły nadzór nad przestrzeganiem zasad higieny przez pracowników i ściśle je egzekwowali.
  • Przeanalizowały wewnętrzne procedury HACCP/GHP/GMP pod kątem zagrożenia koronawirusem.
  • Wprowadzili niezbędne zmiany w ramach weryfikacji systemu i reagowania kryzysowego, w tym dopuszczania pracownika do pracy.
  • Przestrzegają procedury czyszczenia, dezynfekcji i stosowania środków ochrony osobistej w tym maseczek i rękawiczek i utrzymywania odpowiedniego dystansu społecznego.

Nasi klienci w ramach zakupu Pakietów : Start, Premium i VIP otrzymują od nas bezpłatnie wsparcie w tym zakresie. W ramach dodatkowego Pakietu KORONA otrzymacie dodatkową prezentację i procedury, instrukcje niezbędne na czas pandemii.

Privacy Policy Settings