HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Szkolenia HACCP

ZAKRESIE HACCP/GHP/GMP

Szkolenia HACCP – dlaczego warto szkolić personel w zakresie HACCP/GHP/GMP?

Szkolenia HACCP, czyli o obowiązku szkolenia pracowników i co ma z tego przedsiębiorca, jak przeszkolić personel szybko tanio i profesjonalnie.

Obowiązek dotyczący szkolenia HACCP, a także w zakresie zasad GHP/GMP pracowników wykonujących pracę przy produkcji i w obrocie żywnością wynika z aktualnego prawa żywnościowego. Zgodnie rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str.1), rozdziałem XII załącznika II, przedsiębiorca powinien zapewnić nadzór i szkolenia personelu pracującego na produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP.  Dlatego też każda osoba, która ma kontakt z żywnością (produkcja, obrót), zobowiązana jest wykazywać się stosownym poziomem wiedzy.

Odpowiedzialność

Większość zatruć pokarmowych wynika z błędów popełnianych przez personel. Główne problemy to: brak higieny osobistej, nie przestrzeganie podstawowych procedur, rotacji towarów, niewłaściwej obróbki termicznej, etc. W związku z tym podnoszenie świadomości personelu poprzez systematyczne szkolenia wydaje się być kluczowym zagadnieniem w poprawie bezpieczeństwa żywności. Odpowiednie przeszkolenie może mieć wpływ na zmniejszenie kosztów związanych z odszkodowaniami, wycofaniem produktów z obrotu, sankcjami karnymi.

Należy pamiętać, że przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie przez osoby wykonujące prace przy produkcji lub w obrocie żywnością wymagań higieniczno-sanitarnych. Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.) stanowi, że należy posiadać stosowną dokumentację ze szkoleń. Niezbędne jest zatem posiadanie certyfikatów z przeprowadzonych szkoleń z zasad systemu HACCP zarówno pracowników, jak i kadry zarządzającej.

Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności. Wymagania dotyczące szkoleń wynikają z dobrej praktyki higienicznej (GHP), dobrej praktyki produkcyjnej (GMP), a także z zasad systemu HACCP.

Należy pamiętać, że każdorazowo w przypadku zmian, które mogą wpływać na bezpieczeństwo żywności, przedsiębiorca powinien przeprowadzić szkolenia uzupełniające.  Zmiany te mogą dotyczyć prawa żywnościowego, profilu produkcji, jej rozszerzenia, metod technologicznych, itp.

Jak prowadzić szkolenia?

Szkolenia powinny być przeprowadzone lub jak przypadku szkoleń Online utworzone przez kompetentne osoby o odpowiednim wykształceniu kierunkowym (np. technolodzy żywności, mikrobiolodzy) i z odpowiednim doświadczeniem ( zalecane co najmniej kilku letnie doświadczenie we wdrażaniu GHP/GMP/HACCP). Nie ma już obowiązku uczestniczenia w szkoleniach organizowanych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Szkolenie z zakresu BHP nie jest równoznaczne ze szkoleniem z zagadnień higieniczno-sanitarnych dotyczących produkcji i obrotu żywnością. Natomiast szkolenia z zakresu zagadnień higieniczno – sanitarnych dotyczących produkcji lub obrotu żywnością dotyczą wszystkich pracowników, którzy mają styczność z żywnością. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy – dotyczy zatrudnionych czasowo jak i na stałe, praktykantów, etc. Również pracodawca, właściciel, czy też menedżer jeśli ma bezpośredni kontakt z żywnością, powinien posiadać wiedzę z zakresu przestrzegania zasad GHP/GMP/HACCP.

Często barierą w uczestniczeniu w szkoleniach w zakresie GHP/GMP/HACCP są:

  • wysokie koszty związane z kosztem szkolenia, dojazdem na szkolenie poza obszar zakładu, koszty wyżywienia i noclegu,
  • zorganizowaniem zastępstwa dla delegowanych pracowników,
  • brak czasu związany z codziennymi obowiązkami,
  • brak dostępności do szkoleń w odpowiednim czasie i miejscu.

Szkolenia ONLINE

Tradycyjnym rozwiązaniem są szkolenia stacjonarne  w zakładzie, jednak wiążą się one z wyłączeniem tego dnia pracowników z produkcji. Jest to rozwiązanie dość kosztowne wynikające z potrzeby zaproszenia na szkolenie konsultanta z zewnątrz. Trudno tez zebrać pracowników jednego dnia na szkoleniu często z przyczyn od nich niezależnych np. choroba, sprawy osobiste. Duża rotacja personelu zwiększa tez koszty szkoleń. Pożądanym rozwiązaniem może być skorzystanie z innowacyjnego rozwiązania, czyli platformy internetowej www.haccponline.pl. Szkolenia dostępne są w każdej chwili (24h/7dni), w dowolnym miejscu, z dostępem do Internetu. Co najważniejsze szkolenia online są znacznie tańsze w porównaniu z tradycyjnymi kursami.

Platforma HACCP-Online umożliwia niemal natychmiastowe odbycie szkolenia i uzupełnienie wymaganych przez prawo zaświadczeń, nie powodując przy tym kolizji z bieżącymi obowiązkami w pracy (brak zastępstwa, konieczność zgromadzenia pracowników w tym samym miejscu i czasie). Platforma posiada rekomendację Krajowej Izby Gospodarczej – Przemysł Spożywczy. Szkolenia Online opracowane przez specjalistów dziedzinowych i dostosowane w szczególności do specyfiki mikro i małych przedsiębiorstw obejmują taki sam zakres materiału, jak szkolenia stacjonarne, a certyfikat niczym nie różni się od tego wydawanego w sposób tradycyjny i jest tak samo honorowany.

Zwracamy uwagę, że SANEPiD na ogół nie uznaje szkoleń wewnętrznych z powodu niewystarczających kompetencji osób szkolących. Podsumowując, szkolenia pracowników to nie jest przykry obowiązek, tylko sposób na zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności poprzez podnoszenie jakości żywności. Podnoszenie świadomości i kompetencji pracowników w dalszej perspektywie powinno przynieść wymierne korzyści zarówno dla konsumentów jak i samych przedsiębiorstw.

Szkolenia HACCP

Niezależnie od tego, czy pracujesz w branży gastronomicznej bądź spożywczej, czy dopiero zamierzasz zatrudnić się w jednej z restauracji, kawiarni lub nawet w którymś sklepie, organizowane przez nas szkolenia HACCP powinny Cię zainteresować. W ich trakcie możesz bowiem dowiedzieć się wszystkiego, co niezbędne na temat bezpieczeństwa żywności i jak należy z nią postępować, by rzeczywiście jej spożywanie nie stanowiło żadnego zagrożenia dla ludzkiego zdrowia oraz życia. Brzmi ciekawie? W takim razie zachęcamy do skorzystania z oferty HACCP online.

Jaką wiedzę przekazujemy podczas szkoleń HACCP?

Szkolenia HACCP, składające się na naszą ofertę usługową, odbywają się zarówno w trybie zdalnym, jak i stacjonarnym. Dzięki temu każda osoba zainteresowana wzięciem w nich udziału może zrobić to w takiej formie, która będzie jej w największym stopniu odpowiadać. Co jednak jesteśmy w stanie zapewnić Ci w trakcie spotkań z ekspertami z zakresu bezpiecznej żywności? Przede wszystkim przekazanie – w przystępnej formie – wszelkich niezbędnych informacji na temat m.in. zagrożeń wynikających z wadliwego sposobu przygotowania produktów przez osoby mające z nimi do czynienia w swojej pracy, czy też warunków higienicznych, które powinny zostać spełnione w miejscach przygotowywania, przechowywania i podawania żywności. Uczestnicząc w naszych szkoleniach HACCP, zyskasz więc wiedzę, korzystanie z której pozwoli Ci w przyszłości całkowicie bezpiecznie zarówno dla siebie, jak i innych osób funkcjonować w branży spożywczej oraz gastronomicznej.

Kto może wziąć udział w organizowanych przez nas szkoleniach HACCP?

Zachęcając do wzięcia udziału w szkoleniach HACCP, które regularnie organizujemy, warto wspomnieć, że nie są one jednakowe. W naszej ofercie znajdziesz m.in. zajęcia dotyczące żywienia zbiorowego zamkniętego (dedykowane m.in. pracownikom przedszkoli, szkół czy ośrodków wypoczynkowych), otwartego (dla osób pracujących w lokalach gastronomicznych) czy skierowane przede wszystkim do Klientów, którzy na co dzień pełnią swoje obowiązki w miejscach, gdzie powstają i są podawane wypieki słodkie (np. cukierni). Po zakończeniu szkoleń HACCP każdy z uczestników otrzymuje certyfikat ukończenia kursu, co stanowi nie tylko potwierdzenie nabytej wiedzy dla Sanepidu, ale też może okazać się bardzo przydatne podczas tworzenia CV przez osobę ubiegającą się o pracę w branżach związanych z szeroko pojętą żywnością.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top