HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Jak wdrożyć system HACCP?

Choć na początku wdrażanie HACCP w gastronomii może wydawać się procesem skomplikowanym i wymagającym od przedsiębiorstwa wielu wyrzeczeń, to w konsekwencji wcale nie musi takim być. Niewątpliwie wdrożenie HACCP przyniesie Twojej firmie znaczące korzyści, i będzie to nie tylko spełnienie wymagań kontrolowanych przez Sanepid a wynikających z prawa żywnościowego, ale także korzyści wizerunkowe, czy też realne zyski materialne. Jak to możliwe? Najprościej w świecie – eliminując straty na etapie produkcyjnym zwiększasz przychody na etapie dystrybucji. Zastanawiasz się teraz już jak przeprowadzić wdrożenie HACCP w swojej firmie? Powinieneś wiedzieć, że cały proces przebiega według ściśle wytyczonych etapów, z których każdy ma co innego na celu. Samym wdrożeniem zajmują się doświadczeni konsultanci, którzy posiadają niezbędne kompetencje oraz doświadczenie, zarówno do wprowadzenia w przedsiębiorstwach systemu bezpieczeństwa żywności, jak i wystawienia certyfikatu potwierdzającego spełnienie norm HACCP.

 

Etapy wdrażania HACCP

Aby proces wdrożenia HACCP był efektywny i skuteczny, należy przejść kolejno kilka jego etapów. Każdy z nich jest tak samo ważny i niezbędny w celu zastosowania odpowiednich zmian dotyczących bezpieczeństwa i higieny produkowania i dystrybuowania żywności. Przejdźmy do rzeczy – poniżej przedstawiamy wszystkie etapy wdrażania HACCP (dotyczą one każdego rodzaju firmy w łańcuchu żywnościowym – zarówno związanej z produkcją, jak i przetwarzaniem, czy handlem żywnością.

  1. Pierwszym etapem jest audyt wstępny. Jego cel jest prosty – zapoznanie się ze wszelką dokumentacją dotyczącą przetwarzania żywności przez firmę oraz analiza procesów.
  2. W drugim etapie audytor dokonuje rzetelnej oceny na podstawie przeprowadzonej wcześniej analizy. To w tym momencie dowiadujesz się o tym, co będzie konieczne do skutecznego wdrożenia norm HACCP w Twoim przedsiębiorstwie.
  3. Trzecim krokiem jest weryfikacja lub opracowanie kompletnej dokumentacji HACCP zawierającej księgę jakości, procedury i instrukcje GMP, GHP  oraz wyznaczone punkty krytyczne (CCP), a także obowiązkowe przeszkolenie personelu w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny żywności.
  4. Przedostatni etap polega na sprawdzeniu poprawności działania systemu HACCP w Twojej firmie, w tym weryfikacji realizacji poszczególnych zapisów według wdrożonej dokumentacji oraz osiągniętych dotychczas postępów i założonych celów..
  5. Ostatni etap, to opracowanie raportu przez audytora certyfikującego oraz wydanie certyfikatu.

Warto jednak zapamiętać, że samo wdrożenie HACCP nie jest procesem danym raz na zawsze. Certyfikat ma określoną ważność w zależności od typu działalności, np. 12 miesięcy. Po upływie tego okresu przychodzi czas na kolejny audyt, w wyniku którego system HACCP w Twojej firmie zostaje recertyfikowany. Co więcej, przechodząc po roku od pierwszej certyfikacji kolejny audyt nadzoru, możesz zachować ciągłość wprowadzanych w przedsiębiorstwie zmian, które często są rozłożone w czasie.

Choć wydawać by się mogło, że proces wdrożenia HACCP jest żmudny i długi oraz wiąże się z licznymi kontrolami, to warto pamiętać, że ma on na celu nie tylko dobro konsumenta, lecz także samego przedsiębiorstwa, więc zdecydowanie warto podjąć ten wysiłek.

Jak wdrożyć skutecznie system HACCP oraz otrzymać certyfikat, nie tracąc przy tym dużo pieniędzy oraz czasu? Najlepiej skontaktuj się z nami. Z naszych usług do tej pory skorzystały już setki producentów, przetwórców oraz dystrybutorów żywności, którzy otrzymali wydany przez nas HACCP certyfikat.  

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top