HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

Bezpieczeństwo żywności i wdrażanie systemu HACCP

Nie ma roku, by niebezpieczne produkty spożywcze nie skutkowały masowym wycofywaniem wyrobów z rynku. To właśnie dlatego tak istotne jest stosowanie przez producentów żywności systemów jakości, które pozwalają zagwarantować bezpieczeństwo produktów spożywczych na wszystkich etapach ich wytwarzania. Czas poznać bezpieczeństwo żywności w praktyce.

Co to jest HACCP?

HACCP (z ang. Hazard Analysis Critical Control Point) to System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli, który jest uznanym na całym świecie systemem bezpieczeństwa żywności i żywienia. Stosowany jest w celu zapewnienia jakości i bezpieczeństwa żywności w praktyce poprzez identyfikację, monitorowanie i kontrolę wszelkich zagrożeń, które mogą mieć wpływ na produkcję bezpiecznej żywności. System ten skupia się na zapobieganiu zanieczyszczeniom pochodzącym z zagrożeń fizycznych, chemicznych lub biologicznych, które mogą być obecne w procesie produkcyjnym. Głównym celem HACCP jest identyfikacja potencjalnych problemów przed ich wystąpieniem i podjęcie działań korygujących w celu utrzymania bezpiecznego poziomu bezpieczeństwa żywności. HACCP obejmuje opracowanie planu, który identyfikuje określone punkty krytyczne oraz ustanawia procedury ich monitorowania, weryfikacji i dokumentowania. Dzięki zastosowaniu tego systemu, producenci żywności mogą dokładniej monitorować swoje procesy – ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez żywność lub innego rodzaju zagrożenia dla zdrowia są więc zminimalizowane. HACCP pomaga również zapewnić, że firmy działają zgodnie z odpowiednimi przepisami i regulacjami dotyczącymi bezpieczeństwa żywności w praktyce.

Jak wygląda wdrażanie systemu HACCP?

Wdrożenie systemu HACCP jest kluczowym krokiem w zapewnieniu bezpieczeństwa żywności i żywienia. Na początek osoby odpowiedzialne za to wdrożenie powinny zrozumieć zasady i cele systemu. Jest to identyfikacja i kontrola zagrożeń w całym procesie produkcji żywności. System musi być opracowany zgodnie ze specyficznymi warunkami każdej firmy lub produktu. Przede wszystkim należy uwzględnić wszystkie aspekty produkcji – od pozyskania surowców do ostatecznej dostawy. Wśród najważniejszych etapów wdrażania systemu bezpieczeństwa żywności w praktyce należy wymienić: określenie punktów krytycznych w procesie, w których mogą wystąpić potencjalne zagrożenia oraz ustanowienie środków zapobiegawczych dla każdego z nich. Równie istotnym krokiem we wdrożeniu jest odpowiednie przeszkolenie personelu. Wdrożenie systemu gwarantuje jakość i bezpieczeństwo żywności, za którą stoją świadomi zagrożeń pracownicy, przez co przywiązują oni większą wagę do kwestii bezpieczeństwa. Nie bez znaczenia są również wykonywane regularnie audyty, które umożliwiają monitorowanie działania systemu oraz jego utrzymanie.

Jeżeli potrzebujecie wdrożyć system HACCP lub macie jakiekolwiek pytanie dotyczące tej kwestii, to serdecznie zapraszamy do kontaktu i nawiązaniu współpracy z HACCP Online. Jesteśmy do Waszej dyspozycji.

Znajdź nas także na
Kategorie
Scroll to Top