HACCP | SZKOLENIA | DOKUMENTACJA

HACCP a SARS-CoV-2 – cz.1

HACCP/GHP/GMP kluczem do zminimalizowania ryzyka zakażeń SARS-CoV-2 w stołówkach, restauracjach, sklepach, hurtowniach zakładach spożywczych. Musimy nauczyć się funkcjonować w nowej korona-rzeczywistości. Lepiej zapobiegać niż leczyć to motto systemu HACCP. Z właściwie funkcjonującym systemem bezpieczeństwa żywności  HACCP/GHP/GMP możemy zminimalizować ryzyko zakażenia potencjalnie chorobotwórczymi mikroorganizmami których źródłem mogą być osoby mające kontakt z żywnością. Dotyczy to również […]

HACCP a SARS-CoV-2 – cz.1 Read More »

HACCP w dobie koronawirusa

Weryfikacja systemu HACCP pod kątem Sars-CoV-2 Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 13 maja 2020 r. dla funkcjonowania gastronomii w trakcie epidemii SARS-CoV-2, a także WHO należy zweryfikować

HACCP w dobie koronawirusa Read More »

HACCP – to się opłaca!

System HACCP najczęściej postrzega się jedynie w aspekcie kosztów a nie bierze się pod uwagę opłacalności jego wdrożenia Należy pamiętać, że system HACCP jest opłacalny również dla samego przedsiębiorcy a korzyści z jego wdrożenia mogą wielokrotnie przekroczyć koszty. HACCP zapewnia bowiem prowadzenie firmy w możliwie bezpieczny sposób. Dzięki wdrożeniu chronimy klientów między innymi przed zatruciami

HACCP – to się opłaca! Read More »

Audyt HACCP

Audytor HACCP Prawidłowo wdrożony, działający system HACCP/GHP/GMP to nie tylko opracowana dla danej placówki dokumentacja. System powinien zapewnić bezpieczeństwo żywności, poprzez stałe monitorowanie zagrożeń biologicznych, chemicznych i fizycznych w procesie przygotowywania posiłków, przechowywania produktów etc. Istota systemu HACCP polega na tym, że punkty krytyczne (CCP) monitoruje się na bieżąco, a także prowadzi się odpowiednie zapisy zgodnie

Audyt HACCP Read More »

Szkolenia HACCP

Szkolenia HACCP – dlaczego warto szkolić personel w zakresie HACCP/GHP/GMP? Szkolenia HACCP, czyli o obowiązku szkolenia pracowników i co ma z tego przedsiębiorca, jak przeszkolić personel szybko tanio i profesjonalnie. Obowiązek dotyczący szkolenia HACCP, a także w zakresie zasad GHP/GMP pracowników wykonujących pracę przy produkcji i w obrocie żywnością wynika z aktualnego prawa żywnościowego. Zgodnie

Szkolenia HACCP Read More »

Dokumentacja HACCP

Dokumentacja HACCP – po co prowadzić dokumentację HACCP/GHP/GMP i jakie są korzyści z jej wdrożenia? Dlaczego dokumentacja HACCP jest ważna? Kto nie wdroży zasad systemu HACCP wbrew obowiązkowi, podlega karze ( i/lub karom pieniężnym w przypadku łamania prawa żywnościowego). Wdrożenie to musi być udokumentowane posiadaniem dokumentacji HACCP i zaświadczeń ze szkoleń do wglądu organów kontroli

Dokumentacja HACCP Read More »

Scroll to Top